• head_banner_01

Kvalifikasjonsære

Grunnleggende informasjon

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Kvittering for utslippstillatelse for forurensninger

General taxpayer certificate

Generelt skattyterattest

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Innlevering av kvittering for toll import og eksport avsender og mottaker

Record registration form of foreign trade operators

Registreringsskjema for utenrikshandelsoperatører

Hedersbevis

>>>

Environmental management system certificate

Sertifikat for miljøstyringssystem

Demonstration unit of honest operation

Demonstrasjonsenhet for ærlig drift

Credit certificate

Kredittbevis

Certificate of good faith

God trosbevis

Occupational health system certificate

Bedriftshelseattest

Integrity management certificate

Integritetsstyringssertifikat

Quality system certificate

Kvalitetssystemsertifikat

1

Vårt firma vant den nasjonale høyteknologiske bedriften 27. september 2020

Association certification

Foreningssertifisering

Immateriell rettighet

>>>